Leveringsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  lid a   |   Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen welke de afnemer bij Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel plaatst.
  lid b   |   Indien de afnemer naar zijn algemene inkoopvoorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.
  lid c   |   Onder afnemer wordt elke natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld, welke een bestelling plaatst bij Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel hetzij via de website hetzij rechtstreeks.
  lid d   |   Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  lid e   |   Bij bestelling geeft de afnemer aan akkoord te gaan met deze en de algemene voorwaarden van Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel.
 2. Totstandkoming overeenkomsten
  lid a   |   Na het plaatsen van een bestelling gaat Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel er van uit dat een overeenkomst tot levering en afname is aangegaan.
  lid b   |   Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel behoudt zicht het recht voor om deze overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.
 3. Prijzen
  lid a   |   Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Indien BTW van toepassing is, zijn prijzen inclusief BTW.
  lid b   |   De afnemer is de prijs verschuldigd die in welke publicatie van Rotaryclub Zutphen-Rio aan de IJssel dan ook is opgenomen.
 4. Betaling, annulering en retourneren
  lid a   |   Indien er niet met Ideal of middels het afgeven van een eenmalige machtiging betaald is, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  lid b   |   Afnemer kan tot 48 uur voor het evenement annuleren, dan wordt het volledige bedrag teruggestort. Bij annulering korter dan 48 uur van te voren kan de boeking in overleg met de organisatie overgedaan worden naar een andere partij of wordt 50% van het bedrag teruggestort.
  lid c   |   Na levering van goederen kan binnen 30 dagen gereclameerd worden. Wanneer u ons de goederen retour stuurt, maken wij u het daarbij behorende bedrag over.