Martinetlezing

Martinetlezing in 2021…?

In 2019 hebben we onze eerste Martinetlezing georganiseerd om geld voor het goede doel op te halen.
Een lezing door kunstdetective Arthur Brand.

 

Helaas hebben we in 2020 en 2021 geen Martinetlezing kunnen organiseren vanwege Corona.

We bekijken hoe we een vervolg kunnen geven aan de Martinetlezing.

 

Johannes Florentius (Jan Floris) Martinet (1729 – 1795) was natuurkundig historicus, schrijver, pedagoog, theoloog en predikant in Zutphen (1775-1795). Het bekendste werk dat Martinet schreef, was de Katechismus der Natuur, dat vele malen vertaald werd en tot in de twintigste eeuw op scholen werd gebruikt. In dit vierdelige werk maakte hij gebruik van feiten uit de fysica, geologie, meteorologie, astronomie, filosofie, theologie en psychologie. Deze katechismus was voor Martinet behalve studieboek, ook een verdediging van het beoefenen van ‘filosofie’ (natuurwetenschappen) en van de wetenschap in het algemeen tegenover grote groepen gelovigen die de wetenschap als onverenigbaar met het geloof veroordeelden. Hij was niet alleen een verlicht denker en wetenschapper, maar hij was ook zeer betrokken bij het wel en wee van mensen en zette zich bijvoorbeeld in voor bestrijding van armoede door gratis scholing te geven.